• Soy ve Şuur

  8 Şubat 2018 tarihinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlara E-Devlet üzerinden Alt-Üst Soy Bilgisi sorgulama hizmeti sundu. Soyağacı hizmetiyle vatandaşlar, 1800’lü yıllardaki aile büyüklerine…

 • Mezhep Ve Tarikatlar

  Mezhep kelime anlamıyla bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Tarikat veya tarik kelimesi “yol” tarikat “yollar” anlamına gelir, “Allah’a ulaştıran yol” mânâsında…

 • Türkçü Yazarlar

  Yazıya bir sosyolojik tespitle giriş yapmak isterim: dünya üzerindeki bütün politik akımların birtakım kaideleri vardır. Siyasi devlet yapısını örneklendirebilecek nitelikte kavradığımı düşündüğüm için yine Nazilerden örnek…

 • Zincirlerini Kır!

  Çok mu geride kaldık? Yoksa aşırı derecede ileride miyiz? “Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun…

 • Ahmet Bican Ercilasun

  Hüseyin Nihal Atsız’ın mektuplarından ve Türk Dili üzerine yaptığı çalışmalardan tanıdığımız Ahmet Bican Ercilasun 1943 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine başlayınca…

 • Türkçülük Ve Osmanlı

  Türkçülük Ve Osmanlı

  Türkçülük, Türk milliyetçiliğidir. Milliyetçiliğin dünyadaki en eski fikir akımlarından biri olduğu, Türklerin ise dünyanın en eski milletlerinden olduğu düşünülürse, Türkçülüğün çok eski bir mazisi olduğunu söyleyebiliriz….

 • Doğurganlık

  Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan sözde sığınmacı olarak görünen Suriyeli sorununa değinmek istiyorum. Tarihe baktığımız zaman görüyoruz ki imparatorlukların yıkılmasındaki etkenlerden biri de ülkedeki azınlıklara…

 • Şeyh Şamil

  1797 yılında, şu anda Dağıstan Cumhuriyeti sınırlarında bulunan Gimri adlı dağlık bir köyde doğmuştur. Kuzey Kafkasya halklarının direniş lideri olup Türkiye’de “Kafkasya Kartalı” olarak anılır. Genç…