Ana Sayfa Genel Nihal Atsız’ın Vefatı Ardından Söylenenler

Nihal Atsız’ın Vefatı Ardından Söylenenler

Yazar: Turan Otağı
0 Yorum 723 Görüntülenme

“Yeni, daima yeni şeylerden ve insanların medeniyet yolunda ilerlemelerinden bahsedelim. Bu bize istikbal için hız ve kuvvet verecektir. Hepinize tavsiyem budur.” Mustafa Kemal ATATÜRK”Atsız Beğ’in, bizim nesilden olup da Türk milliyetçiliğine gönül vermiş olan herkeste büyük hissesi vardır. Büyük Türkçü, ölünceye kadar Türk’e ve Türk milliyetçiliğine karşı gelen hiç bir kişiye ve hiç bir fikre taviz vermeden yaşamış, ruhunda ve kafasında Türkçülük duygusunun heyecanını, geçirdiği büyük sıkıntılara ve baskılara rağmen yitirmemişti.

Hatta tam 68 yaşında iken, Ötüken’de yayınlanan bir yazısından dolayı mahkumiyet kararını duyduğu gün, ‘Bu haller mücadele yapan her insanın başına gelebilir’ demiş, komünistlerin devlet nizamının temeline dinamit koydukları bir devirde hakkındaki karara isyan etmemişti. ”

İlhan. E. Darendelioğlu


“Türklük son yüzyılda yetiştirdiği en büyük evlatlarından birini daha, Nihal Atsız’ı kaybetmiş bulunuyor.

Nihal Atsız, kendini bildiği günden son nefesine kadar ateşini hiç bir an küllemediği Büyük Türklük Ülküsünün sarsılmaz temsilcisi olmuş, bu ülküyü savunmada kendini daima bir ordu gücünde bulmuştur. ‘Atsız Mecmua’ dan başlayarak bugün çıkarmakta olduğu ‘Ötüken’ e kadar bütün yazılarında, şiirlerinde, romanlarında, tarihi eserlerinde hep bu ülküyü ayakta tutmuştur. ”

Orhan Şaik Gökyay


‘Önceki gün fani varlığından ayrıldığımız ve fakat buna mukabil gönüllerimizdeki tahtına buyur etiiğimiz Hüseyin Nihal Atsız, mensup olduğumuz Türk Milletini sevenlerin, O’na aşık olanların birinci safında bulunuyordu. Zira; O hem özbeöz Türk, hem de yetkili bulunduğu ilim dallarında Türklüğü mazisiyle ve haliyle yakından tanımanın ilmi ve milli şuuruna erişmişti. O; elbette mensup olduğu Türk Milletini diğer milletlere tercih edecekti. Zira O; ‘Türklerin yeryüzünün en şerefli insanları’ olduğunu meşhur Fransız Filazof ve Edibi Lamartin’den öğrenememişti, bizzat tetkik eleyerek bu hakikate kavuşmuştu.

M. Ali Yörük


“Ömrü ‘Bütün Türkler bir ordu’ haykırışı ile geçen ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ haykırışı ile gelişen büyük Türkçülük mücehadi, başarılı öğretmen ve yazara karşı bağımsız son Türk devletinin yapacağı, eserlerini özenle bastırmak ve yaymaktır.

Türkçülüğün bir büyük kalesi düşmüştür..

Ne gam!

Ardından nice büyük ve  sağlam kaleler kurarak…

Bir meşale sönmüştür…

Ne gam!

Ardında, Türkçülük meşalesini ve bayrağını taşıyan milyonlar vardır…

Tanrı Türk’ü ve öteki Türkçüleri korusun ve yüceltsin!”

Tahir Kutsi Makal


‘Atsız ismi milyonlarca Türk genci için son 30 yılda bir sembol gibiydi. Sokak politikasından kendini uzak tutuşu, kitapları, makaleleri, konferansları ve maddi, manevi ağır zorluklara aldırmadan çıkarmaya devam ettiği milliyetçi dergileri ile Türk milliyetçiliğinin, politikalar, müesseseler ve şahısların üstünde, geleceğin büyük milletinin mâl olması gereken bir ideal olarak benimsenmesi gerektiğini göstermiştir. ”

Ahmet Güner


“Bütün Türk alemi ve hassaten biz Kerkük Türkleri, idealist ve davasına bağlı önder-düşünür Nihal Atsız’ın vefatından son derece müteessiriz. Hiç bir şeyden çekinmeyen, her ne pahasına olursa olsun, taviz vermeyen bir karaktere sahip olan Atsız Beğ, dış Türkler üzerindede büyük etkisi olan bir insandı.

Benim için bir ağabey, bir yol gösterici, bir teselli kaynağı idi. Tek sevincim, hiç bir tesir altında kalmadan binlerce Türk gencinin O’na sahip çıkmasıdır. ”

Enver Yakuboğlu


“Atsız çok yönlü bir kişiydi. Ülkü adamıydı. Duygulu ve kuvvetli bir şairdi. Kuvvetli dil bilginiydi. Çok kuvvetli tarihçiydi. Ama bunların hepsinin üstünde ülkü adamıydı. Gerçek ülkü adamı için başka her şey ülküsünün emrindedir. Atsız’ı da, muhakkak ki, övülmekten ziyade hayatından ve çektiklerinden ülkünün gelecekteki mücadelesi için örnek ve ibret alınması memnun eder.

Tanrı bir daha bu millete Atsız’ınki gibi bir hayat göstermesin. Zira o hayat ancak iki unsurun biraraya gelmesi ile (tam o şekilde) mümkün olmuştu. Hiç bir şeyden yılmayan, aynı zamanda devletine derin bir sadakatle bağlı ruh yapısında bir kişiyle, Türklüğe düşman bir idare ve kayıtsız ve şuursuz bir umumi efkar bir araya gelmişti. Bu ikinci unsur olmayınca Atsız’ınki gibi bir hayat olmaz. Ama şunu Allah’tan dileyelim: Allah bu millete Atsız gibi gönül vermiş ve Atsız gibi mücadeleden yılmayan daha nicelerini görmeyi nasibetsin.

Şunu iyi bilelim ki, Türk milletinin kurtulması ve yaşaması bu son duamızın kabul edilmesine bağlıdır. ”

İsmet Tümtürk


“Türk Milleti, değerli öncülerinden Nihal Atsız’ı kaybetti. Bayramın birinci günü, onu Osmanoğa camiinden istirahat yerine uğurladık. Bir dostumun dediği gibi:

-Atsız, Türk milliyetçilerine son bir hizmet ve himmet göstererek, onları bayram günü bir araya topladı, bayramlaştırdı.

Teşbih gerekse Nihal Atsız, o gün ‘ Zigetvar’da Kanuni gibiydi’ kendisi ölmüştü ama, telkin ettiği Türklük ülküsünün fetih orduları yürüyordu, yürüyecekti.

Türk milliyetçileri… Ankara’dan, İzmir’den yurdun her yerinden gelen kafileler. Onu seven ‘dış Türkler’ Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Özbek, Kırgız, Balkanlı, Kerküklüler, Azerbaycan Türklerinin temsilcileri, hep Atsız’ın tabutu ardından yürüdüler…”

Ahmet Kabaklı


“Nihal Atsız Bey’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Esir Türkler davasında çok değerli hizmetleri geçmiş, hayatını Türk milletinin layık olduğu şerefli mevkie ulaşması ülküsüne adamış bu büyük insanın kaybı, Doğu Türkistanlıları derinden yaralamıştır. Hizmetleri unutulmayacaktır. Ardından gelen ve O’nun davasını sırtlanan nesiller bütün Dünya Türklüğünün esaretten kurtulduğu, dün olduğu gibi kıt’alara hükmettiği günleri görecektir. ”

İsa Yusuf Alptekin


“Ölümü bizi örnek bir ülkücüden ve güvenilir bir dosttan yoksun bırakmıştır. Türkiye’de olduğu kadar Türklük dünyasında da acısı derinden duyulacaktır.”

Avukat Sait Bilgiç


“Türk Milliyetçiliğinin günümüzdeki en değerli ve büyük temsilcilerinden biri olan Sayın Atsız’ı Türk gençlerine ışık tutacağına inandığım ‘Türk Tarihi’ni bitirmeden kaybetmiş olmamız içimizdeki acıyı daha da derinleştirmektedir. Bu ilahi tecelli karşısında Türk milletine ve milliyetçilerine başsağlığı dilemekten başka elimizden bir şey gelmemektedir.” Doç. Dr. Necmeddin Sefercioğlu


“Nihal Beğ insanlık tarihinin belki de pek nadir yetiştirdiği idealistlerden biridir. Hiç eğilmedi, ne rütbe, ne makam onu ilgilendirmedi. O’nun yalnız davası vardı. Belki davasının gerçekleştiğini göremedi. Ama yine idealist olarak mesut sayılabilir. Bir şiirinde, ‘Ektiğimiz tohumun yeşermesi haktır, / İşte o gün ruhlarımız şâd olacaktır’ diyordu. ”

Doç. Dr. Mustafa Kafalı


“Nihal Atsız’ın ani ölümü Türk Milletini olduğu gibi, beni de derin üzüntülere boğdu. Kaybımız büyüktür. Hepimizin başı sağolsun…”

Doç. Dr. Erol Güngör


“Günümüzde fikir adamı çok ender yetiştiğinden, bir Türkçü fikir adamı olarak Atsız Bey’in kaybı çok üzüntülü olmuştur. Kendisini birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değildir. Atsız Beyi genişçe makaleyle yakında anlatacağım.

Büyük bir fikir adamını kaybetmişizdir. Türk milliyetçilerinin başı sağolsun.” Doç. Dr. Mehmet Eröz

“Çok üzgünüm. Kelimelerle anlatmaya imkan yok. Çok zor şey. Atsız hepimizin hocasıydı, büyüğümüzdü. Bize düşen vazife O’nun vasiyetini yerine getirmek, O’nun yolunu takip etmektir. Allah hepimize sabır versin.

Doç. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu


“Türk milliyetçiliğinin en büyük simalarından olan tarihçi, edebiyatçı, fikir ve mücadele adamı olan Nihal Atsız Bey, nesiller yetiştiren muhterem bir hoca idi… Kendisi üniversite dışında kalmakla beraber, ilmin üniversite dışında da yapılabileceğini gösteren bir ilim adamı idi. O’nun için söylenecek çok şey var. Hepimizin başı sağ olsun.

Doç. Dr. Nihat Karamağaralı


“Türk milliyetçiliği yetmiş yıllık ulu çınarını daha kaybetti. Acımız elbette büyük, üzüntümüz elbette derindir. Atsız Hoca, Ziya Gökalp’in tutuşturduğu Türkçülük hareketini CHP’nin en baskılı devrinde bile büyük bir cesaretle devam ettiren üç beş yiğitten biriydi. Daha delikanlılık çağında başladığı Türkçülük ülküsünün hayata gözlerini yumuncaya kadar hiç taviz vermeden devam ettiren nadir karakter sahiplerinin de en önde gelen temsilcisiydi. Bugün elli yaşın altındaki bütün Türk milliyetçileri Atsız Bey’in burcu burcu kokan eserleriyle beslenmişlerdir.

Merhuma Ulu Tanrı’dan rahmet ve bütün Türk milliyetçilerin de başsağlığı dilerim. ”

Doç. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu


“Bir sene içinde üç büyük kayıp arka arkaya geldi. Nejdet Sançar, Nurettin Topçu, Nihal Atsız. Bu zincirin başına 1960’ların büyük kaybı Peyami Safa’yı da katarsak, Türk fikir hayatında meydana gelen boşluklar insanı dehşete düşürür. Halbuki kaht-ı rical var memlekette… Hem ‘şerefli’, hem de ‘kibirli’ kimseye ‘onurlu’ dendiği böylece ‘şeref ve haysiyet ile’, ‘kibir ve kendini beğenmişliğin’ bir tutulduğu, ‘millet’ tabir ve kavramının ‘halklar’ ile değiştirilmeye çalışıldığı, müstehcen film rezaletinin caddeleri doldurduğu, kardeşin, kardeşi vurduğu, neye, niçin düşman olduğu bilinmeden duvarlarda ‘kahrolsun’ edebiyatının yapıldığı günümüzün Türkiye’sinde ne kadar muhtacız onlara halbuki.. Bâri elimizde kalanların kıymetini gözetip, milli, manevi değerlerimizin henüz tahrip edilmemiş olanlarına sahip çıkabilsek…

Atsız Hoca, mesela Fransa’da yaşasaydı ve orada bir Fransız Milliyetçisi olarak ölseydi, heykeli Pantheon’a dikilir, daha sağlığında Fransız Akademisine alınır ve ölümünde devlet, resmi cenaze töreni düzenlerdi. Atsız’ı ise Türk milleti sinesine basacak, hatırası tarihe, mefkuresi gelecek nesillere intikal edecektir.

İşte, Atsız Hoca’nın cenazesindeki üçüncü kuşak, genç kuşak, bana böylesine bir istikbal ümidi verdi. Kadıköy’den Karacaahmet’e daha bir dik, daha bir güvenli yürüdüm”

Prof. Dr. Ayhan Songar


“Nihal Atsız Bey’in ölümü ile Türk milliyetçiliği büyük bir fikir adamı ve yazarını kaybetmiş oluyor. Atsız, milliyetçilerin gönlünde, Türk gençliğine, heyecan ve milli şuur aşılayan eserleriyle daima yaşayacak ve saygı ile anılacaktır.

Bütün milliyetçilere bu acı kaybımızdan dolayı başsağlığı dilerim.”

Prof. Dr. Ahmet Sonel


“Nihal Atsız’ın vefatı her milliyetçiyi olduğu gibi beni de derinden sarsmıştır. Hayatı boyunca Türk Milliyetçiliği ve onun yüceliği için mücadele vermiş olan merhum Nihal Atsız’ın bir lise öğrencisi olduğum sıralarda bende ve arkadaşlarım üzerinde yarattığı milli ülkü hisleri derin olmuştur. Türk’ün mazisinden aldığı bu ülküyü nesillere aktaracak daha nice Atsız, nice Atsızlar tarihimizde yer alacaktır.

Prof. Dr. Nihat Nurin


Üzüntümüz çok büyüktür. Büyük bir Türkçüyü kaybetmiş bulunuyoruz. Müteessirim.

Başımız sağolsun.

Prof. Dr. Âmiran Kurtkan


“Nihal Atsız, Fuat Köprülü ve Zeki Velidî Togan’dan edebiyat ve tarih şuuru kazanmış Türkçü ve milliyetçi bir yazardır. Tek parti devrinin revâ gördüğü zulümlere boyun eğmeden Türkçülük ve milliyetçilik şuurunu yeni nesillere aşılmış karakter örneği bir tarih ve edebiyat adamıdır.

Ölümü, Türkiye ve Türk Dünyası için büyük bir kayıptır. ”

Prof. Dr. Şükrü Elçin


“Türk milliyetçiliğinin fikir ve ahlâk cephelerinde derin bir boşluk bırakarak fâni hayata vedâ eden Nihal Atsız, ülkücü gençliğin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. O, millet davâsında sağlam düşünce ve iradenin timsaliydi. Doğru bildiğini hayatı boyunca söyledi, yazdı, yaydı ve milliyetçi gençliğin gönlünde sarsılmaz bir taht kurdu. Milliyetçiliği kadrolayan Ziya Gökalp’ten sonra bu düşünceyi gençliğin ruhuna sindirmek için bütün ömrünü vakfeden fikir ve ahlâk kahramanı büyük Nihal Atsız’ı derin saygıyla selamlıyorum.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu


“Atsız Türk milliyetçiliğinin yarım asırdır hiçbir kuvvetin burcundan indiremediği bayraklarının biri idi. O bayrağı, ölüm de burcundan indiremiyecek, bundan sonra o bayrak yeni yetişen nesillere daha büyük ışıklar tutmaya devam edecektir. Atsız milletimizin yetiştirdiği en hudut tanımaz idealist bir mütefekkirdi. ‘Türk bir vazife için yaratılmıştır, o vazife kainat Türkleştiği zaman biter’ diyen Atsız, Türk çocuklarına vatana hizmet etmek için en imkansıza kadar açılan bir kayıtsızlık ve sınırsızlık çizmek istemiştir. Türk milleti sıradan bir ferdini değil, asırlarda bir gelen bir büyük evlâdını kaybetmiştir. Milletimizin başı sağolsun. ”

Prof. Dr. Muharrem Ergin


“Nihal Atsız büyük bir Türk milliyetçisi olarak, Türk edebiyatı ve Türk tarihi sahalarında değerli eserler vermiştir. Türk milliyetçiliğine büyük hizmetler ifa etmiş olan Atsız Bey’in ölümü bizleri derin üzüntülere boğmuştur. Atsız’ın ölümüyle Türk milleti bir değerini kaybetmiş olmaktadır. Bütün Türk milletinin ve Atsız’ın yakınlarının başı sağolsun. ”

Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş


“Nihal Atsız Beğ hem ilim hayatımızın, edebiyat ve tarih sahasında değerli bir uzmanı, hem de kuvvetli milli romanları ile çok değerli  eserler vermiş bir ülkücü idi. O’nun bütün hayatının mânâsı Türk milliyetçiliği yolunda bütün Türklük âlemine hizmet etmekti. Bu milli görevini hakkiyle hiç bir karşılık beklemeksizin şerefle yerine getirmiş ve Türk milletinin gerçek tarihi içinde lâyık olduğu yeri almıştır. ”

Prof. Dr. Hikmet Tanyu


“Nihal Atsız’ın yayınladığı” Açık Mektup”lar fırsatını kaçırmak istemeyen İnönü’nün, Sovyetler’i teskin etmek çabası, yine başarısızlığa uğradı. İnönü, Turancıları ezerken, Sovyetler’in Türkiye’yi karşı tavrını etkilemek istemiş, ancak bunda da hayal kırıklığına uğramıştı. Ruslar, Turancıların yargılanmaları “MASKARACA BİR OYUN” olarak niteliyorlardı.. ”

Edward Weisband


 

0 Yorum

Yorum Yap