• universitelerdeteror

  Üniversite’de Terör

  Genel anlamda kalkınma, bir ulusun hedeflenen gelişme sürecini gerçekleştirebilmesi için ulusal ekonominin, toplumsal ve siyasal yapının bir bütün olarak düzenlenmesidir. Tarihsel süreçte kalkınma için izlenen yolun…

 • nukleerenerjiveturkiye

  Nükleer Enerji ve Türkiye

  Yazımıza başlarken, konunun gerektirdiği bazı teknik terimleri ve kavramları açıklamamız gerekiyor. Enerji nedir sorusunun cevabı yüzyıllardır bilim dünyası için tam olarak tanımlaması yapılamayan fakat etkileri gözlemlenerek…

 • bilimveturkculuk

  Bilim ve Türkçülük

  İnsanoğlunun, düşünce sürecinin ortaya koyduğu en yüksek değere sahip olan olgu, bilimdir. Türk Milleti’nin düşünce ve varoluş sürecinin ortaya koyduğu en yüksek değere sahip olgu da Türkçülük’dür….

 • Psikoloji Savaşı ve Cahillik

  Psikoloji insan için temel bir unsurdur. İnsanın düşüncesini,davranışını,tavrını,karakterini oluştururken hep psikoloji belirleyici etken olur. Her normal insan ülkemizde bir takım sorunlar olduğunu ve dili döndüğünce bu…

 • dinvebilim

  Din ve Bilim

  Bilginin deneysel ve gözlemsel sonuçlarının oluşturduğu bilgi topluluğuna bilim denir. Bilimin yapmak eylemiyle birlikte kullanıldığı göz önüne alınırsa ifade edilmek istenilen durum, deney ve gözleme dayalı…

 • CERN

  CERN CERN (Sörn), Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına gelen Fransızca “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire” sözcüklerinin kısaltmasıdır. Merkezi, İsviçre ve Fransa sınırında yer alan…

 • Zincirlerini Kır

  Zincirlerini Kır!

  Çok mu geride kaldık? Yoksa aşırı derecede ileride miyiz? “Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun…