Ana Sayfa Genel Disiplin

Disiplin

Yazar: Cezmi Giray
0 Yorum 585 Görüntülenme

Disiplin kavramının sözlükte üç anlamı vardır.

Bunlar :

  1. Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı ya da yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkıdüzen, zapturapt.
  2. Bireylerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin tümü.
  3. Öğretim konusu olan ya da olabilecek bilgilerin tümü; bilim dalı.

Disiplin kelimesi Latince’deki “discipulus” kelimesinden türemiştir.Latince’deki anlamı; öğretmek ,terbiye etmektir.

Türkçe’de “sıkı düzen” olarak da ifade edilebilir.

Disiplin, bir bakıma düzen kelimesini de ifade ettiği için evrende her alanda belli bir düzen, bir disiplin mevcuttur. Yani disiplin de bir nevi tabiat kanunudur.

Gezegenler belli bir sistematik dahilinde hareket ederler.Güneş sistemi bir disiplin içindedir.

Dünyadaki hayat, hava olayları, coğrafik faktörler vs. hep bir disiplinin tezahürüdür.

Disiplin hayvanlar âleminde de vardır. Avlanma, barınma gibi hayatî faaliyetler bir disiplin dahilinde olmaktadır.Disiplinin dışına çıkıldığında ekosistem canlıları affetmez.

Yırtıcı bir aslanın, avına sessizce yaklaşması lâzımdır.Av olacak antilop da her daim tetikte olmalıdır.Eğer aslan direkt ortaya atılırsa, antilop erkenden kaçacaktır ve bu ufak av döngüsü kendiliğinden bertaraf olacaktır.

Bu misalden anlaşılacağı üzere bütün canlılar belli bir disipline ayak uydurmak zorundadır.

Peki insanlar âlemindeki disiplinin durumu nedir?

İnsanlar, tarihin meçhul zamanlarından beri doğayla iç içe yaşamış, doğayla ve diğer etkenlerle mücadele edebildiği nisbette hayatlarını sürdürmeye devam etmişlerdir.

İnsan sosyal bir varlıktır.Her zaman bir dayanışma ve etkileşim hâlinde yaşar.

İnsanlar, kendi aralarındaki bu dayanışmayı sürdürerek doğadaki varlıklarını muhafaza etmişlerdir.

Bu etkileşim aile, klan, kabile, boy ve en sonunda milletleri oluşturmuştur.

Milletler, ortak bir disiplinin ürünüdür.Milletlerin temelinde bazı mühim esasların ortaklığı bulunmaktadır.

Disiplin bir millete lâzım olan en mühim olgudur desek yerinde olur.Çünkü disiplinsiz bir millet günümüz dünyasında yaşamayı hak etmez.Yaşarsa da başkalarının egemenliğinde…

Milletlerin yaşamasını sağlayan şey ordular, orduları yaşatan da disiplindir.

Disiplin bu sebeple çok önemlidir.

Dört tarafı düşmanla, içerisi hainle dolu olan Türk milletinin varlığını koruyup ve sürdürüp bu günlere gelmesinin tek sebebi Türk milletine dayanan Türk ordusudur.

Başbuğ Atatürk’ün deyimiyle “Zaferleri ve mâzisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk ordusu…”

Türk askeri zaten doğuştan asker idi ve gerekli askerî niteliklerin hepsini taşıyordu.Böyle askerlerden oluşan bir ordu, disiplin tutkalıyla birbirine kenetlenip güçlenmiş ve bütün zorlukları aşmıştır.

Milâttan önce 209 yılında Tanrıkut Mete Han, Türk ordusunu disiplinli bir ordu hâline getirerek Türk milletini bir millet yapmıştır.Bu sayede Türk milleti, dünyanın baş milleti olmuştur.

Günümüzde Alman disiplini diye bir kavram vardır.Bu tabirin kullanılmasının sebebi de büyük ölçüde Nazi Almanyasıdır.

Adolf Hitler, Almanların millî şuurunu ve disiplinini arttırmış, Almanları İkinci Dünya Savaşında önemli bir güç hâline getirmiştir.Almanların savaşta yenilmesi bu gerçeği değiştirmez.Bugün Alman ekonomisi, Avrupa Birliğinin en güçlü ekonomisidir.

Bunlar hep disiplin sayesindedir.Disiplin her alanda olmalıdır.
Eğitim,sağlık,ekonomi,spor vs. alanlarda kazandıran ve yükselten tek ölçüt disiplindir.

Disiplin denince akla ilk önce ordunun gelmesi de normaldir.Zira en çok disipline sahip olması gereken kurum ordudur.

Orduda disiplin bozuluyorsa; o millet, devlet içten içe çürüyor demektir.

0 Yorum

Yorum Yap