Ana Sayfa Genel Milliyetçiliğin Sosyokültürel Tesiri

Milliyetçiliğin Sosyokültürel Tesiri

Yazar: Necmettin Deliorman
1 Yorum 268 Görüntülenme

Osmanlı Devleti’nin milliyetçilik açısından sıkıntılı olduğunu gözardı edemeyiz. İsmi 1789 yılındaki Fransız İhtilali’nden sonra konmuş olsa da milliyetçilik Türk töresinin en önemli yapıtaşı olmuştur. Özellikle Osmanlı Devleti öncesine bakarsak çok rahat bir şekilde milliyetçilik izlerine rastalayabiliriz. Osmanlı’nın “Ümmetçilik” politikası budun ayrımının yapılmasını engellemiştir. Hatta bu devletin baki kalamamış olma sebebi de bu olarak gösterilebilir. Osmanlı Devleti’nin yıkılışındaki en önemli pay, Türk olmayan unsurların varlığı olmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda dahi ilk düşmanlarımız her zaman din kardeşi, ülke vatandaşı bellediğimiz yabancı unsurlar olmuştur. Her şeyden ziyade ayak bağı olmuşlardır.

Milliyetçilik; bir insanın tahsil görmeden, beyni yıkanmadan, ruhu satılmadan, kafa-beyinden ayrılmadan sahip olabileceği bir düşüncedir. İnsan doğasında var olan, var olması da gereken bir düşüncedir. Her insan nasıl ki barınma, beslenme gibi doğal gerekliliklere ihtiyaç duyuyorsa, milliyetçiliğe de ihtiyaç duymalıdır. Nasıl ki; barınmak ve beslenmek Orta Çağ’da terk edilmiş huylar değillerse, milliyetçilik de eskime ihtimali olmayan, sırt dönülemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir ihtiyaçtır.

Özellikle Başbuğ’un ölümünden sonra ülkede baş gösteren sol fraksiyonların savunduğu milliyetçiliğin eskidiği, modern olmadığı fikri, günümüzde daha fazla yaygınlaşmıştır. Bunun baş müsebbibi ise insanların dahil oldukları kılıflardır.

Günümüzde milliyetçi olduğunu “iddia eden” parti ve zümrelerin modernize olamamış, eski kafalı, eksik akıllı neferlerden oluştuğunu görüyoruz. Milliyetçiliği, milliyetçi sıfatını hak etmeyen insanlar temsil ediyor. Türk milliyetçiliği, yıpratılmaya çalışılıyor. Biz gerçek milliyetçilerin de bu hareketin önüne geçmesi gerekiyor. Zira özellikle 50’li yılların ardından ülkedeki sol yapılanmaların milliyetçiliğin geri kafalılık olduğu düşüncesinin son yıllarda daha da artmasındaki en önemli sebep, hak etmemesine rağmen milliyetçiliği temsil eden güruhların varlığıdır. Milliyetçilik eskimemiştir, haksız yere milliyetçi sıfatı taşıyanlar eskimiştir.

Asırlar boyunca birçok Türk devleti milliyetçilik düşüncesi sayesinde ayakta kalabilmiştir. Sosyalist düşünceye sahip, milliyetçilik karşıtı Sovyetlerde bile bu düşünce fazlaca hakim olmuştur. Milliyetçilik, toplumların ayakta kalabilmesi için en önemli unsurdur. Türk milleti, Türk milliyetçisi oldukça yaşayabilir.

1 Yorum

1 Yorum

Lokman Atmaca 17 Şubat 2017 - 21:35

Eline sağlık kardeşim

Yorum Yap