• Türk Mitolojisi Üzerine

  Mitoloji; “Bir din veya milletin kültüründe tanrılar, karhramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen…

 • Ecdadımız Gibi Olmak?

  Siyasal İslamcıların favori cümleleridir, “Ecdadımız gibi olalım!”, “Ecdad böyle mi yaptı!”, “Ecdad! Ecdad! Ecdad!”… Bir de tabi “Neo-Osmanlı” var. Yıllarca ağladılar, “Bize irticacı dediler!” Ancak dillerinden…

 • Din Ve Bilim

  Din ve Bilim

  Bilginin deneysel ve gözlemsel sonuçlarının oluşturduğu bilgi topluluğuna bilim denir. Bilimin yapmak eylemiyle birlikte kullanıldığı göz önüne alınırsa ifade edilmek istenilen durum, deney ve gözleme dayalı…

 • islamcı

  İslâmcı

  İslâmcı, belli bir kazanç karşılığında İslâm’ı satan kişidir.İnsanların dinî inancı, onun kazanç potansiyelini oluşturur.İslâmı satmak demek, etrafa dindar gözükmek ve dinî inançları sömürmek demektir. İslâmcının, dindarlık…

 • mezhep ve tarikatlar

  Mezhep Ve Tarikatlar

  Mezhep kelime anlamıyla bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Tarikat veya tarik kelimesi “yol” tarikat “yollar” anlamına gelir, “Allah’a ulaştıran yol” mânâsında…

 • Zincirlerini Kır

  Zincirlerini Kır!

  Çok mu geride kaldık? Yoksa aşırı derecede ileride miyiz? “Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun…

 • menzil tarikatı

  Menzilciler Kimlerdir?

  Menzilciler ismini Adıyaman/Menzil köyünde yaşayan yöneticisinden alan dini olduğunu söyleyen bir yapılanma. Milletin isimlendirmesiyle Menzil Tarikatı. Tarik Arapça bir kelime olup ‘yol’ anlamına gelmektedir. Menzil Tarikatı…