• Türkçü dernekler

    Türkçü Dernekler

    Türkiye’de kurulan ilk Türkçü dernek, Eylül 1962’de, o tarihlerde Milli Yol dergisine gelen taleplere cevap vermek gayesi ile Nihâl ATSIZ, Erk YURTSEVER, Fâik TAN, Mehmet İzzettin…