• Sentez İhaneti

    Sentez İhaneti

    Genel kabul gören fikre tez denir. Başka bir kabul gören fikir ile birleştirilmesi ise sentez denir. İslam inancı ile Türk Milliyetçiliğinin birleştirilmesi ile doğmuş fikir Türk-İslam…

  • Kutsal Başkent: Ötüken

    Ötüken, Türklerin ezelden beri ebedi kutsal başkentidir. Orhun Yazıtları’nda Ötüken Ormanı olarak, “dışarıdaki kötülüklere karşı sığınılacak bir ev” tasvifinde tasvir olunmakla beraber, kimi kaynaklarda bir dağ…