• Sentez İhaneti

    Sentez İhaneti

    Belirli bilgiler üzerine ön kabullere sahip fikirlere tez denir. Başka bir fikir ile birleştirilmesine ise sentez denir. İslam inancı ile Türk milliyetçiliğinin birleştirilmesi ile doğmuş fikir…

  • Kutsal Başkent: Ötüken

    Ötüken, Türklerin ezelden beri ebedi kutsal başkentidir. Orhun Yazıtları’nda Ötüken Ormanı olarak, “dışarıdaki kötülüklere karşı sığınılacak bir ev” şeklinde tasvir olunmakla beraber, kimi kaynaklarda bir dağ…