• Dünkü Gerçekler

  Dünkü Gerçekler Haritayı ve sınırları tenzih edecek olursak Lozan Antlaşması’nı Sevr’den ayıran en büyük özellik, antlaşmanın 45. maddesiydi. Mütekabiliyetin esas alındığı şöyle bir madde vardı: “İşbu…

 • Türkçü dernekler

  Türkçü Dernekler

  Türkiye’de kurulan ilk Türkçü dernek, Eylül 1962’de, o tarihlerde Milli Yol dergisine gelen taleplere cevap vermek gayesi ile Nihâl ATSIZ, Erk YURTSEVER, Fâik TAN, Mehmet İzzettin…

 • Yağmur Atsız Meselesi

  Yağmur Atsız Meselesi

  Yağmur Atsız Yağmur Atsız, tarihçi, yazar ve şiir yazan bir Türkolog’dur. Öncelikle, kendisi hakkında yazı yazacakken kendisinin mustarip olduğunu düşündüğü bir konuya da değinmek isterim: Yağmur…