• film öneri

    Serdaroğlu Emin Bülent

    Emin Bülent, 1886 yılında Halep’te doğdu. Dedesi Kırım Savaşı başkumandanı (Serdâr-ı Ekrem) Ömer Paşa, babası Miralay Ömer Muzaffer Beğ’dir.Annesi de Halep Valisinin kızı Hayriye Hanım’dır. Emin…