• espiyonaj

    İstihbarat Ve Önemi

    İstihbarat, insanoğlunun varoluşundan bu yana her zaman önemini korumuş bir eylemdir. “İstihbarat” kelimesine yakından bakacak olursak, Arapça kökenli “istihbar” kelimesinden türediğini ve bu kelimenin TDK’da “Yeni…