• Mikrobiyoloji ve Terör

    MİKROBİYOLOJİ VE TERÖR Mikrobiyoloji, mikro boyutundaki organizmaları yani mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Mikros; küçük (gözle görülemeyecek kadar küçük), -bios; yaşam / canlı ve -logos; bilim anlamına…

  • Genel Görelilik Kuramı

    Genel Görelilik Kuramı

        GENEL GÖRELİLİK 1905 yılında Einstein’ın yayımladığı özel görelilik kuramını bir önceki yazıda açıklamıştım. Şimdi ise bu kuramın devamı niteliğinde olan, genel göreliliği ana hatlarıyla açıklamaya…