• Kutsal Başkent: Ötüken

    Ötüken, Türklerin ezelden beri ebedi kutsal başkentidir. Orhun Yazıtları’nda Ötüken Ormanı olarak, “dışarıdaki kötülüklere karşı sığınılacak bir ev” tasvifinde tasvir olunmakla beraber, kimi kaynaklarda bir dağ…