Türkler Ve Dini İlişkiler – 1

Türk ırkı , Türk milleti , binlerce yıllardır süre gelen kutlu bir halk . Ne kadar eskiye gidersek gidelim tarih de her zaman yaptıkları , yapacakları , savaşları , askeri politikası , devlet yönetimi ile adından söz ettiren bir millet .

Türkler var olduğundan bu yana ruhun bir gereksinimi olan inançlar ortaya çıkarmış ve süre gelen zamanda farklı dini inançlara sahip olmuştur .

Hüseyin Nihal ATSIZ Atanın dediği gibi

” Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir. ”

Türklerin bilinen en eski inancı Tengriciliktir . Tengri yani Tanrı , evreni yaratıp yöneten gücün adıdır . Bu duruma bakarsak tek Tanrılı bir inanç olarak gözükmektedir . Lakin şunu da dikkate almak gerekir ki Tanrının oğulları ve kızları vardır . Bereket Tanrıçası olan Umay , gökyüzü Tanrısı olan Ülgen ve bunun gibi bir çok yüce güç ile tek Tanrılı bir inanç sistemi altında çok Tanrılı bir inanç sistemidir .

Tengricilik inancında Tengri ( Tanrı ) nin çocukları ;

Kara Han: Altaylılarda yüksek derecede bir tanrı. Gök’ün en yüksek katında, altın bir sarayda, altın bir taht’da oturduğu anlatılır. Altayların yaratılış efsanesinde hatta insanların yaratıcısı olarak gösterilir. 
Ayzıt ya da Aykız: Aşk, güzellik ve Ay tanrıçası. Gök’ün 3. katında oturur. Kamlar alkışlarında (alkış= Dua) inanılmaz güzelliğini methederler. 
Gün Ana: Güneş tanrıçası. Güneş ile birlikte Gök’ün 7., yani en yüksek katında oturur. 
Ay ata ya da Ay dede: Ay tanrısı. Ay ile birlikte Gök’ün 6. katında oturur. 
Alasbatır: Ev hayvanlarının koruyucusu. 
Ancasın: Yıldırımların efendisi. 
Su Iyesi: Su tanrıçası. 
Taş Gaşıt: Kısmet tanrısı. 
Andarkan: Ateşin efendisi. Eski Kırgızlarda bir bitki tanrıçası aynı isimi taşıyordu. 
Satılay: Kötülük tanrıçası. İnsanların dengesini bozar, yoldan çıkarır ve ruh hastalıkları getirir. Çaresiz insanları intihar etmeye ikna eder. 
Kış Han: Kışın efendisi. 
Arah, Toyer, Tarila, Sabıray: Yeraltı âleminde, insanların ruhları hakkında kararlar veren hakim derecesindeki ruhlar. 
Gölpön Ata: Koyunların koruyucusu. 
Erdenay: Haberci. Tanrıların insanlara bildirmek istedikleri iyi kararları insanlara ileten ruh. 
Kambar Ata: Atların koruyucusu. 

Türkler İslamiyet dinini kabul ettikleri 10. yüzyıla kadar bu durum sürmüştür . Türklerin bu inanç sistemi az bir kitle olsa da hala inanan kişiler ile yerini korumaktadır .

İslamiyetin Türkler tarafından kabulu ile zaman içerisinde Türk milletinin dini inaç sisteminin %85 den fazla kısmı günümüzde İslamiyet dinini kabul görmüştür . İslamiyet dini ile de gelenek ve göreneklerinden kopmayan Türk milleti , Osmanlılar , Timurlar , Selçuklular gibi bir çok devlet kurmuştur ve İslam dinini büyük bir nüfusa aşılamıştır .

Yine Atsız Atanın sözlerine bakarsak Türkler dini inancına büyük önem vermektedir . Ve kendi yüceliği ile dinini de yüceltmektedir .

”İslamiyet Türkler sayesinde yaşadı ve yükseldi . İslamiyet Türkleri değil , Türkler İslamiyeti yükseltti . Biz İslamiyet olmadan önce de büyüktük . Keramet İslamiyette olsaydı her Müslüman millet yükselirdi .

Tarihin tozlu sayfalarına da açıp bakarsak Türkler var oluşundan bu yana her zaman varlığı ile yükselen bir millet olmuştur .

Şimdi biraz daha yakın tarihimize bakarsak özellikle Türk milletine mensup kişiler İslamiyet dini üzerine kendini Arap kültürüne yaklaştıran bir güruh içerisindedir . Türkler dini inancını yükseltir , değer verdiği herşey gibi dini inançlarınıda en üstlerde tutar , lakin kültürünü , gelenek , görenek ve dilini kaybederse tarih den silinmeye mahkum bir millet olacaktır .

Kardeşlik din üzerinden olmaz . Kardeşlik kan bağı ile olur . Dilini anlamadığın , örf ve adetlerini anlamadığın bir kişi veya bir millet ile nasıl kardeş olunur ? Uganda ‘ lı bir müslüman ile nasıl kardeşlik kurulur ?

Aynı dine inandığının biri ile sadece dini inancınız birdir . Kan kardeşliğiniz olan bir Hristiyan yada Tengrici bir Türk yine Müslüman Türk’ün kardeşidir .

Bazı milletler vardır tabi ki , yaradışılığı gereğince lanetlenmişlerdir . Sayın Caner Kara ‘ nın verdiği bir örneğe yaklaşarak bunu açıklamak isterim .

” 1 Türk 1 İsrailli , 2 sinide Yahudulik inancını ile yetiştirelim . Türk olan yine gözü kara yine yiğit yine geleneğine , göreneğine , kültürüne sahip çıkacaktır . İsrailli olan ise yine alçak olcaktır .

Yani dini inançlar ruhun temel ihtiyacı olsa da insanın kimliğinden gelenler ile kişiliğini belirler. Dini inancı ne olursa olsun Türk ırkı dilini , kültürünü , geleneğini , göreneğini kaybetmemelidir .

Din kardeşliği olmaz . Din insanın  Tanrı ile arasındaki ilişkidir . Şunu bilmekte ve unutmamak da fayda var ki Türkler kardeştir ve birleşmelidir . Türk ırkının varlığını sürdürmesi için gerekli olan budur .

TANRI TÜRKÜ KORUSUN

 

Fatih Karakolcu

Fatih Karakolcu

Türkçü , Turancı .
TÜRK IRKI SAĞOLSUN .

İnstagram : @fatih_karakolcu
Fatih Karakolcu

Fatih Karakolcu Son Yazıları (Hepsi)

Yorum Yap

Yorum yapmak için lütfen Giriş yapın.