Türkçülere Altıncı Teklif

Türkçülerin ilk vazifelerinden birisi, Türk diline sonuna kadar sahip çıkmak ve Türkçeyi doğru şekilde kullanmaktır.
Bundan dolayı Türkçülerin, Türkçeyi kullanırken sıklıkla yaptığı bazı hataların önüne geçmek için Türkçülere 5 tane teklif sunulmuştur.Tabii ki bu teklifler, Türkçüler nezdinde bütün Türklere yapılmıştır.

Türkçülere yapılan ilk dört teklif, Atsız Beğ tarafından farklı zamanlarda yapılmıştır.Türkçülere beşinci teklif de Türkçü yazar Berkant Parlak tarafından yapılmıştır.

Biz de Türkçe yazarken yapılan mühim ve yaygın bir hatayı ele alacağız.

Bağlaçların yazımında çoğunlukla yanlışlık yapılmaktadır.

Ayrı yazılması gereken “de/da” ve “ki” bağlaçlarını bitişik yazan, bulunma hâl eki olan “de/da” eklerini bağlaç sanıp ayrı yazanlar vardır. “Ki” bağlacını da zamir yapan “ki” veya sıfat yapan ”ki” sanıp bitişik yazanlar vardır.

Bu ayrımlar iyi yapılmalıdır.

Konuyu daha anlaşılır bir hâle getirmek için örnek cümleler sunalım:

Murat, evde oturuyor.” cümlesindeki “de” bulunma hâl ekidir. Kişinin nerede oturduğunu, nerede bulunduğunu belirttiği için “de” bitişik yazılmalıdır.

Murat da evde oturuyor.” cümlesindeki “da” bağlaçtır.Başkaları gibi Murat’ın da evde oturduğunu bildiren bir anlam vardır.

Murat’ta oturuyor.” cümlesindeki kullanım da yanlıştır. “te/ta” şeklinde bağlacımız yoktur. “Murat da oturuyor.” şeklinde olmalıdır.

Meselâ, Türkçülerin malûmu olan
Biz Türklüğün yârıyız, Türkçülük de bize yâr” mısralarını yazıp paylaşırken “Türkçülük’te bize yâr” değil “Türkçülük de bize yâr” şeklinde yazılması gerekir.

“Ki” bağlacı da her zaman ayrı yazılmalıdır.

Git ki gelesin.” cümlesindeki “ki” bağlaçtır.Ayrı yazılır.

Sizinkiler, bizimkiler” kelimelerindeki “ki” zamir yapan “ki” olduğu için bitişiktir.

Evdeki adam” tamlamasındaki “ki” sıfat yapan “ki” olduğu için bitişiktir.

Bu örneklerle konuyu biraz daha anlaşılır hâle getirmek istedik.

Türkçülerin yalnızca bağlaçların yazılışı değil bütün imlâ kurallarını iyi inceleyip ve öğrenip, bundan sonra daha doğru bir şekilde yazı yazmaları lâzımdır.

Cezmi Giray
Cezmi Giray

Cezmi Giray Son Yazıları (Hepsi)

Yorum Yap

Yorum yapmak için lütfen Giriş yapın.