türkçülük

Türkçüler Kimlerdir ?

Türkçüler Kimlerdir ?

Türkçülük fikri asırlardır milletin gönlünde yer bulmuş ve son yüzyıldan itibaren fikir sistemi haline gelmeye başlamıştır. Fikir sistemi haline geçmesiyle Türk ve Türkçülük tanımları birçok kez yapılmıştır. Türk tanımını bu yazının konusu yapmayarak Türkçülük ile ilgili tanımlara ve Türkçülerin kimlerden olduğunu vurgulayacağız.

İlk önce göstereceğimiz tanım Hüseyin Nihal Atsız’dan olacaktır. Orkun Dergisi 3.sayısında yaptığı tanım aklında soru işareti olanları yeterince aydınlatacak kudrettedir.

“Türkçü, milli çıkarları şahısların üstünde tutan, milli mukkaddesata ve geçmişe saygı gösteren, görev ahlakı yüksek olan, haksızlıklarla savaşta korkusuz bir insandır”
Orkun, 3.sayı, 20 Ekim 1950 Hüseyin Nihal ATSIZ

Tanım yeterince açıktır.

Türkçülük hiç kimsenin tekelinde olmadığı ya da birileri tarafından dağıtılan bir unvan olmadığı için bazan alakası olmayan kişilerde kendilerine Türkçü sıfatını uygun görmektedir.

Bu konuda da kesinlikle Atsız’ın dediğine başvuruyoruz.

“Gerçekten Türkçü olmak kolay değildir. Her önüne gelen Türkçü olamayacağı gibi, her Türkçüyüm diyen de Türkçü olamaz.”

Hüseyin Nihal ATSIZ

Ayrıca Türkçülüğün de değişmez, su götürmez, tartışmaya açık olmayan tarafları vardır. Bu tarafları keyfiyetle benimsemeyip Türkçü olduğunu iddia eden zavallı beyinsizlerdir. Bu konuda da Hüseyin Nihal Atsız’ın söylediklerine bakıyoruz.

“Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmış olan kimsedir.”

Hüseyin Nihal ATSIZ

Ayrıca Hüseyin Nihal Atsız’ın Irkçılık-Turancılık olarak ifade edilen davalarda verdiği savunmadaki şu satırlar da dikkatle üzerinde durulmalıdır.

“Netice olarak şunları söylüyorum:

  • Türkçüyüm. Türkçülük milliyetçiliktir. Irkçılık ve Turancılık da bunun şümûlüne dahildir.”

Hüseyin Nihal ATSIZ

Bu konuda liderimiz Caner Kara’nın da şu sözleri çok büyük önem ifade etmektedir.

“Nasıl ki şehadet getirmeden Müslüman olunmuyorsa Irkçı ve Turancı olmadan da Türkçü olunmaz.”

Türkçülüğün su götürmez gerçeklerini yok sayıp keyfiyetle davrananlara bu sözler acı bir gerçek olarak yüzüne çarpacaktır. Ayrıca yaptıkları keyfiyet sebebiyle davanın zarar görmesiyle de hesap vereceklerdir.

Türkçü bir kimse de bulunması gereken bir takım özellikler de vardır.

Bu konuda da Hüseyin Nihal Atsız’ın sözlerini dikkate alıyoruz.

Türkçü, gününü gün eden veya dalkavuk bir insan olamaz.”

“Türkçü, alçak gönüllü olmaya mecburdur.”

“Türkçü hiç şüphesiz, Türk’ten olur. Fakat her “Türkçüyüm” diyen Türkçü değildir. Samimi olması ve Türkçülüğün şartlarına uyması lazımdır.”

Hüseyin Nihal ATSIZ

Türkçülerin aynı zamanda yapması gereken bazı görevlerin olduğu da açıktır. Onları da Hüseyin Nihal Atsız’ın yazısından görüyoruz.

“Türkçülük, yükselmek için değil, yükseltmek içindir.”

“Türkçüler, dayanışmalı yaşamaya mecburdur. “

“Türkçülüğün en büyük görevi Türklüğe hizmettir. Bunun da baş şartlarından biri, çevresinde bulunanlara Türklük sevgisini aşılamaktır. “

“Moskofçu komünistin vatan haini olduğunu en iyi ve herkesten önce anlayan Türkçülerdir.”

Hüseyin Nihal ATSIZ

Hüseyin Nihal Atsız Türkçüleri en öz olarak şöyle belirtmişti.

“Kısacası, Türkçüler, XX.yüzyılda Türk milletinin fedakarlarıdır.”

Ayrıca Nihal Atsız’ın Türkçülük ve Türkçüler Kimlerdir yazılarını okumanız için tavsiye ediyoruz.

Türkçülük birilerinin işine gelen kısımlarını benimseyip, işine gelmeyen kısımlarını kabul etmeyeceği, değiştireceği bir şey de değildir. Bu doğanın kuralları kadar gerçektir.

Türkçü, Türk’ten olur.
Türk, Türk’ün kardeşidir.

Türkçü siyasi parti, demokrasi, seçim sevdasının millete getirdiği zararları bilir.

Türkçü, dinin bireysel olduğunu bilir ve davasını bir dinin yanında ve karşısında olarak yapmaz. Dinin bireysel kaidelerini Türklüğe yüklemez.

Türk kanından olup Türklüğe aykırı işler yapan kişi Türkçü olamaz.

Türkçülük davasının kaidelerine uymayan kişileri Türkçü diye göstermek bilinçsizdir. Hüseyin Nihal Atsız gibi katıksız Türkçü bir kişi ile Türkçülüğü şaibeli bazı kişileri aynı anda kabul edilemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır.

Komünist, İslamcı, terörist isimlerin sanat altında yaptıklarını dinleyip, sanatını seviyorum diyen kişiler asla Türkçü değildir.

Komünist Nazım, İslamcı Necip Fazıl, Terörist Ahmet kaya yeterli örneklerdir.

Türkçülerin fedakâr kişiler olduklarını yukarıda okudunuz. Bu fedakârlıktan kaçınıp sadece emeklilik çağında yazıp çizmeye başlayan kişilerin de samimiyetine güven olmadığından Türkçü olarak göremeyiz.

Bu böyle uzayıp gider ancak ana konuları bunlar teşkil eder ve önemli konulardır. Tavizi hiçbir şekilde kabul etmeyen bir davanın neferi olarak bu konuları anlatmaya ve açıklamaya devam edeceğiz.

 

Türkçülük kutsal ve daha önce muzaffer olmuş bir davadır, yine olacaktır. Bu geçen zaman zarfında oluşa gelmiş yanlışlıkları ve eksikleri, fikir adamlarımızın rehberliğinde kabul edecek ve mücadele edeceğiz.

İbrahim ÇAPAR

İbrahim ÇAPAR

Türkçü-Turancı. Çeşitli mühendislik ve bilim alanlarında Türk uğruna savaşmayı hedeflemiş bir Genç Atsız.
İbrahim ÇAPAR

İbrahim ÇAPAR son yazıları (Hepsini Gör)

Yorum Yap

Yorum yapmak için lütfen Giriş yapın.