Asimile Olan Türkler – Doğu Karadeniz (1)

Tarih benliğini kaybetmiş , geçmişini , soyunu ve soy tarhini bilmeyen topluluklar ile doludur .

Bunlara örnek olarak bu yazının da konusu olan TÜRKİYE de ki aslı Türk ırkın dan olup kendi kimliğini Gürcü ve Laz kimliği ile özleşdeştirenlerdir .
Bu kitle oldukça fazla da bir nüfus topluluğuna sahip olup yaklaşık 6 milyona yaklaşmıştır . Tabi ki tartışmalara açık olan bu konular hakkında yüzlerce belgeler makaleler yazılmış onlarca hikayeler anlatılmıştır . Peki bu yazının başında da dediğimiz gibi kendini Gürcü ırkı ile bağdaştırmış insanların Türk ırkından geldiğini nelere dayanarak söylediğimizi masallar , öyküler , asılsız iddaalar üzerine değil , tarihi belgeler ile ispatlayarak açıklayacağız .

Öncelikle Türk ırkından bahsetmek gerekirse Türk ‘ ler Orta Asyalı bir kavim olup tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır . Ve bildiğimiz gibi de Türkler
sadece Orta Asya bölgesin de kalmamış dünyanın dört bir yanına göç etmiş bir ırktır . Bununla birlikte Türk ırkın da en kalabalık nüfüsa sahip olan Kıpçak Türkleri de oldukça geniş bir coğrafya da yayılmış olup fakat çoğunluğu konumuz da olan farklı ırkları benimseyen insanlarla beraber önemli nüfusunu
kaybetmek durumuna gelmiş bir boydur .

Peki Türkiye de ki kendini Gürcü ırkı ile bağdaştıran kişilerin Türk olduğunu nasıl söyleyebiliriz ?

Gürcistanın Türkiye ye sınırı olan bölgelirin de Türkler çoğunluktadır . Acara bölgesi , Ahıska bölgesi ve Borçalı bölgeleri tamamı ile Türk nüfusunu barındıran bölgelerdir . Bu bölge de ki Türk nufusu Kıpçak Türklerine bağlı Bun Türklerinden gelmektedir .

Yukarı Kür ve Çoruh boylarıyla Ahıska bölgesinin Türklük tarihi, çok eski asırlara dayanmaktadır.
Son Kıpçakların, Gürcü Kralının davetiyle gelip yerleşmesinden yüzyıllarca evvel buralarda Kıpçak ve Bun-Türklerin yaşadığına dair ciddî kanıtlar vardır.
Doğu seferine çıkan Makedonların ünlü kralı İskender, MÖ. 4. yüzyıl sonlarında Kafkasya’ya geldiğinde, ona karşı çıkan kuvvetli bir Türk varlığının olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, Kıpçak ve Bun-Türk adıyla anılmaktadır. ( 1 )

Fransız bilgini Brosset, Bun-Türklerin Turanlı olduğunu bildirmektedir.
Gürcü dil bilgini Marr ise, Bun-Türk’ün “otokton/yerli Türk” anlamına geldiğini yazmaktadır. Bu bilgiler, Çoruh ve Kür boylarında, dolayısıyla Kafkasya’da, Türklük tarihinin, ne kadar eskilere gittiği konusunda kesin bir fikir vermektedir.
En eski Gürcü kaynaklarından biri olan Moktsevay Krtlisa’da , Makedonyalı İskender’in Kafkasya’ya geldiği sırada Kür ırmağı boylarında Bun-Türklerinin yaşadığı, buralarda dört büyük şehrinin ve alınmaz kaleleriyle güçlü ordularının varlığı, bu topraklara daha sonra birbiri ardınca Hunlar, Hazarlar ve Kıpçakların geldiği kayıtlıdır.

Bun-Türkler hakkında bilgi veren bir başka ünlü tarihçi de Güney Azerbaycanlı Zehtabî’dir. Zehtabî, İskender’in Kafkasya’ya geldiğinde, Bun-Türklerle karşılaştığını ve Bun-Türklerin Kür ırmağı sahillerinde yaşadıklarını belirtir.
Gürcü bilgini Takayaşvili, bu elleri Türk göstererek, Bun-Türkler, ya Türkler ya da Turanlılardır, demektedir.
Bazı âlimler, Bun-Türklerini, Hun Türkleri olarak da gösterirler. Gürcü âlimleri, Bun-Türklerle Kıpçaklar arasında bir farkın olmadığı görüşündedirler.
Bu da tabiîdir. Çünkü bunların her ikisinin dili, âdet ve ananesi, dinî inançları, hayatı aynı idi; her ikisi de Türk idi. Kuman, Kırgız, Tatar, Kara Kırgız dillerinde bun, soy/nesil demektir. Bun-Türk, Türk soyu, Türk nesli demektir” .

Doğu Karadeniz illerinde yaşananlar üzerine , Kıpçaklar ve Oğuzlar yani Tük ırkının 2 büyük boyu Orta Asyadan sonra Kıpçak Türklerinin Gürcistan üzerinden Osmanlı topraklarına girmesi ile tekrar Türk halkları birleşmiştir . Buna örnek olarak Trabzon , Giresun , Ordu  illerin deki Oğuz boyu olan Çepniler ile Kıpçakların Doğu Karadeniz de birleşmesidir .

Peki Kıpçaklar Osmanlı topraklarına nasıl geldiler ?

Türklerin Ahıska dediği şehre, Gürcüler, Sa-mskhe, Akhalsikhe, Sa-Atabago gibi isimler kullanmaktadırlar.
Bunlardan Sa-mskhe “Meskhi yurdu”, Akhalsikhe “Yeni kale”, Sa-Atabago “Atabek yurdu” anlamına gelmektedir. ( 2 )

Peki Kıpçaklar Osmanlı topraklarına nasıl geldiler ?   Atabek Devletini nasıl kurdular ?

Artvin Kıpçak Türkleri Köken olarak Ahıska Türkleriyle Aynı Köktendir,Kıpçak Türk ‘ üdür ve Ana yurdu Ahıska dır,Gürcü Kralı II Davit Selçuklular ve İranlılara karşı savaşacak ordusu olmadığından Kıpçak Türklerini Ülkesine davet etmiştir(1118-1120)Azak Denizi doğusu ve Kafkasların kuzeyinden gelen 45.000 Kıpçak Türk’ü Ahıska,Artvin(merkez,yusufeli,ardanuç,şavşat),Ardahan,Tortum,Oltu,Narman civarına yerleştirilmiştir ve güçlü bir ordu kurmuşlardır .  Gürcistan bu ordu sayesinde güçlendi,1267 tarihinde Kıpçak Türkleri Gürcü devletine baş kaldırdı ve Kıpçak Türkleri artık gürcülerle beraber yaşayamayacaklarını ilan etti ve Atabek devletini kurup bağımsızlığını ilan etti 1500 lü yıllarda Osmanlı devletine katıldı . Gürcülerden almış oldukları hristiyanlığı bırakıp müslüman oldular. GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BU BÖLGENİN HALKI ÖZ KIPÇAK TÜRK’Ü DÜR . Bu bölge tarihi bazı tamamen tutarsız ve boş iddalarıda görüldüğü gibi boşa çıkarmıştır bu bölge halkı bu bölgenin yerli Türk halkıdır Osmanlıların buraya iç anadoludan getirdiği Türklerden değil öz yerli Kıpçak Türk üdür .

Artvin’in Yusufeli, Ardanuç, Şavşat, Murgul ( Göktaş ), Merkez(Artvin) ilçelerinin nüfusunun çoğunluğu Kıpçak (Ahıska) Türk’üdür (yaklaşık olarak %90).

Borçka ilçesinin de az bir nüfusu Kıpçak Türk’üdür.bugünkü halk kültüründen de anlaşılıyorki
Ahıska Türk’leriyle Posof,Ardahan,Artvin,Ardanuç,Şavşat,Yusufeli,Tortum,Uzundere,Narman ve Oltu halkı aynı köktendir.(4)

Öyle ki insanlarımız araştırmadan , soruşturmadan soyunun nereden kimden geldiğini bilmeden kendisine ben Gürcüyüm ben Lazım ben vs vs milletlerdenim diyip kendine kimlik belirlemekte . İnsanlarımız gürcistan krallığının asimile politakalarına inanıp kendini gürcü olarak tanımlamaktadır .
Halk arasında gürcü asıllı Türk üm lafı almış başını gidiyor yani ya Gürcüsündür ya Türk . O bölgedeki Türklerin İslam ve Hristiyanlık yani dini konular üzerinden birbirine kız alıp vermişleri de yoktur ki Gürcüler ile Türkler birbirine ırk olarak karışmamıştır .
Şuan ki Gürcistan ve Türkiye sınırı üzerinde zamanın da yaşamış müslüman halk tamamı ile Kıpçak Türk’ üdür .

O dir ki Türklüğü eritmek , asimile etmek isteyen ülkeler topluluklar hepsi asimile politikaları uygulamıştır ve bizim insanlarımızın çoğunluğu bu asimile politikasının kurbanı olmuştur . Tarihten kanıtlı notlar ispatlı konular ile bu yazıyı derledim ve inanıyorum ki Türkler Türklüğünü bileceklerdir.

”Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belle. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi
düşmanlarımızdır.
Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Romenler yeni düşmanlarımızdır.

Japonlar, Afganlılar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır.
Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içerideki düşmanlarımızdır.
Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı.” Hüseyin Nihal Atsız . ( Vasiyet )

Kendisinden başka herkezin düşman olduğu bir millet kendi için de bölünmemeli okuyup bilip bütünleşmelidir . Türk kimliğini , asimile olmayarak
kaybetmemelidir .

KAYNAKLAR

(1) Zeyrek, Yunus, Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, s.11-12.
(2) Kırzıoğlu, Fahrettin, Kıpçaklar, s. 154. Vvedenskiy B. A., Bolşaya Sovetskaya Ensiklopediya ( Büyük Sovyet Ansiklopedisi), Moskva 1954,
Fatima Devrisheva
AHISKA TÜRKLERİ
(Sözlü Kültür Bağlamında)

http://tr.scribd.com/doc/83532356/1/a-Eski-cağlarda

(3) Hurşit Saral
Tarihsel Süreçte Doğukaradeniz / Dil-Tarih-Ekin
(4) Kurat Akdes Nimet Türk Kavimleri Ve Devletleri 83.84.

Fatih Karakolcu

Fatih Karakolcu

Türkçü , Turancı .
TÜRK IRKI SAĞOLSUN .

İnstagram : @fatih_karakolcu
Fatih Karakolcu

Fatih Karakolcu Son Yazıları (Hepsi)

Yorum Yap

Yorum yapmak için lütfen Giriş yapın.