İnsanlık Tekerlemesi

Genel olarak insanlar, günümüzde tamamen maddîleşmiş, bencilleşmiş bir hâle bürünmüştür.

Yalnızca kendisini düşünen, tabii olarak aç gözlü, hırs deryasında boğulmuş ve kendisine yetmiyormuş gibi çevresine de zararı dokunan yaratık, insandır.

İnsana eşref-i mahlûkat denmektedir fakat insan, artık bir mahlûkat garibesinden başka bir şey değildir.

Peki bu insan dediğimiz varlık ne yapar?

Para için çalışır, yer, içer, oraya buraya gider, sorgulamaz, kendisini düşünür, eğlenir. Daha neler neler yapmaz?

İnsanlık bugün yalnızca bunlardan ibarettir.Böyle olmasının sebebi, başta dediğimiz gibi insanın maddîleşmiş bir varlığa dönüşmüş olmasıdır.

Bu yazıda bahsettiğimiz insan da genel olarak insanlardır. Yanlış anlaşılmasın.

Tenzih, umumiyete dahildir.

İnsanlık yalnızca dillerde ve bedenlerde kalmıştır.

İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif çok güzel demiştir:

Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile…”

Katliamı demokrasi yahut insanlık adına yaptıklarını söyleyenler güya insanlık dostudur meselâ.Yaşamayı yalnızca solumak zannetmek en büyük insanlıktır.Kendini düşünmek akıllılıktır.Başkasını düşünmek aptallıktır.Milletler ve sınırlar ortadan kalkınca insanlık güya kurtulacaktır.
Milliyetçilik, insanlar arasına nifak sokmaktır gibi düşünceler hep aynı masalın ürünleridir.

İnsanlık milletlerden oluşur ve milletleri ayakta tutacak tek fikir milliyetçiliktir.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında komünizmin ele geçirdiği, milliyetçiliğin baltalandığı ülkelerin durumu tarihte kayıtlıdır.Bundan ders alınmalıdır.

İnsan elbette milliyetçi olmak zorundadır.Çünkü insan olmanın en büyük vasfı, bir millete mensubiyettir.

Bütün beşeriyet namına çalışmak isteyen de çalışabilir lâkin önce kendi milletini düşünmek şartıyla…

Meselâ bilimin milliyeti yoktur ama bilim insanlarının milliyeti vardır.Meseleye bu açıdan bakılmalıdır.

İnsanlığı batıran, insanlığa en çok zarar veren şey, işte bu insanlık tekerlemesidir.Daha başka tekerlemeler de yok değildir.

Kaldı ki biz Türkçüler hattâ Türk milleti olarak insanlığı başkalarından öğrenecek değiliz.

İnsanlığı asıl öğretecek olanlar; hâlâ
Kerkük’te, Doğu Türkistan’da, Tebriz’de Karabağ’da, Sibirya’da, Altaylarda yaşamaktadır.

Cezmi Giray
Cezmi Giray

Cezmi Giray Son Yazıları (Hepsi)

Yorum Yap

Yorum yapmak için lütfen Giriş yapın.