• Deli Her Yerde Deli

    İslam’ı benimsemiş toplumların en büyük sıkıntısı hiç şüphe yok ki tarikat ve cemaatlerdir. Tarikatlara girme sürecinde genellikle duygu sömürüsü yapılıyor; insanların içindeki ateşi yakarken ABD ve…

  • mezhep ve tarikatlar

    Mezhep Ve Tarikatlar

    Mezhep kelime anlamıyla bir dinin çeşitli görüş ayrılıkları nedeniyle ortaya çıkan kollarından her birine verilen isimdir. Tarikat veya tarik kelimesi “yol” tarikat “yollar” anlamına gelir, “Allah’a ulaştıran yol” mânâsında…