• Deli Her Yerde Deli

    İslam’ı benimsemiş toplumların en büyük sıkıntısı hiç şüphe yok ki tarikat ve cemaatlerdir. Tarikatlara girme sürecinde genellikle duygu sömürüsü yapılıyor; insanların içindeki ateşi yakarken ABD ve…