• Sentez İhaneti

    Sentez İhaneti

    Genel kabul gören fikre tez denir. Başka bir kabul gören fikir ile birleştirilmesine ise sentez denir. İslam inancı ile Türk milliyetçiliğinin birleştirilmesi ile doğmuş fikir Türk-İslam…